işletmeler-için-büyüme-ve-ölçekleme-almanpay

İşletmeler için Büyüme ve Ölçekleme Neden Önemli?

Harcama Yönetimi 7 Kas 2022

Herhangi bir işletmenin en temel stratejik hedefi büyümedir. Eğer işiniz büyümüyorsa, rekabet nedeniyle büyük risk altındadır. Bu nedenle, her şirket genellikle işi sürdürmek ve büyümek için bir strateji geliştirir. Büyüme; gelir, varlıklar, personel, sermaye gibi unsurların dolayısıyla işletmenin genişlemesi ile ilgilidir. Daha fazla gelir getirme, mevcut pazar payını artırma, yeni ürün veya hizmetler geliştirme, yeni pazarlara girme veya bunların herhangi bir kombinasyonu dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir. İşletmelerde büyüme ile yakından ilgili bir diğer kavram ise, bir iş değeri teklifinin ölçeklenmesi veya ölçeklenebilirliğidir. Bir işletmeyi ölçeklendirmek, maliyetleri en aza indirirken gelirleri artırmak, kârlılığı veya kâr marjını etkin bir şekilde iyileştirmek ile ilgilidir. KOBİ ve birçok startup girişim, ölçeklenebilir bir iş modeli üzerinde temellendiğinden, büyüme ve ölçekleme kavramlarına daha yakından bakmak, büyüme stratejilerinizi oluşturmada size yardımcı olabilir.

İşletmeler için Büyüme Nedir?

Başarılı bir şirketi tarif ederken kullanılan büyüme kavramı, yapılan iş sonucunda artan geliri ifade eder. Büyüme, gelir artışına bağlı olarak artan çalışan, ofis ve hizmet verilen müşteri sayısı anlamında gelir. İşletmenin büyümesini sağlayan yöntemler organik veya inorganik olabilir. Organik büyüme, bir işletmenin operasyonları yoluyla gerçekleşir. Şirketin temel yetkinliklerine odaklanarak gerçekleştirilen organik büyüme, mevcut veya yeni değer teklifleri için yeni müşteriler edinmek üzere kullanılabilecek sermaye ile sonuçlanır. Buna karşılık inorganik büyüme, yeni bir işletme ile birleştirme veya satın alma yoluyla elde edilen büyümedir. Sürekli büyümeyi sürdürmek, çok fazla kaynak gerektirir. Bu nedenle, finansal büyüme ancak daha büyük kayıplar vererek sağlanabilir.

İşletmelerde Ölçekleme Nedir?

İş dünyasında ölçekleme, geliri maliyetlerden daha hızlı bir oranda artırma şeklinde tanımlanır. İşletmeler ölçeklendirmeyi, yeni teknolojiler benimsemekten operasyonlarını kolaylaştırılabilecek boşluklar bulmaya kadar çeşitli şekillerde uygulayabilir. Aynı maliyetleri korurken ve hatta maliyetleri düşürürken gelir elde edebilen ve operasyonel talepleri artırabilen işletmeler, başarılı şekilde ölçeklenebilir. Bir iş ölçeklenirken, büyümenin şirket üzerindeki etkisi yönetilir ve orijinal iş vizyonuyla uyumlu büyüme stratejileri uygulanır. Ölçeklendirmenin daha az yatırım gerektirmesi, çok zaman almaması ve yüksek gelir sağlaması gibi avantajları vardır. İşinizi nasıl ölçeklendirmek için mümkün olduğunca hassas ve titiz şekilde davranmanız çok önemlidir.

Büyüme ve Ölçekleme Karşılaştırması Neden Yapılmalıdır?

Ölçeklendirme ve büyüme, girişimcilikte yaygın olarak birlikte kullanılır. Bu iki kavram ilişkili olmasına rağmen ölçeklendirme genellikle işi büyütmek ile karıştırılır. Büyüme, yeni iş kazanımının sonucu olarak artan geliri ifade eder. Aynı zamanda bu gelir sayesinde meydana gelen daha fazla çalışanı işe almak, ofis veya depo alanını genişletmek gibi ikincil olaylara da atıfta bulunur. Büyüme genellikle eşit düzeyde kayıp ve kazanç ile sonuçlanır. Öte yandan işin ölçeklendirilmesi, kazançların kayıpları geride bırakacak şekilde daha verimli büyümesinin yollarını bulmak anlamına gelir. Aynı çabayı sürdürürken kârı maksimize etme yeteneği, ölçeklendirme ve büyüme arasındaki en önemli farktır. Bununla birlikte, büyüme ve ölçekleme arasındaki fark, işletme, başlangıç ​​aşamasının ötesine geçtikçe, büyük bir şirkete dönüşmeden önce büyür. Bu aşama, işletmenizin büyüyüp büyümeyeceğine karar verdiğiniz zamandır. Çoğu girişim, gelirlerini giderlerinden çok daha hızlı bir şekilde büyütmesine olanak tanıdığı için ölçeklendirmeyi tercih eder ve bu da sürekli büyümeyi finanse etmelerini ve desteklemelerini sağlar.

Ölçeklendirmeden Büyüme Stratejisi Oluşturmanın Handikapları Nelerdir?

Büyümenin yıkıcı bir güç olabileceğini anlamak önemlidir. İşletmenizin her yönünü etkileyebilir ve personeliniz, kaynaklarınız ve mali durumunuz üzerinde baskı oluşturabilir. İşletme çok hızlı büyüdüğünde iş riskleri gereğinden fazla artar, büyüme yavaş gerçekleştiğinde ise işletme talebe ayak uyduramadığı için şirket durma riskiyle karşı karşıya kalır. Ölçeklendirme olmadan büyüme; nakit sıkıntısı, kalitede düşme riski, kontrol kaybı, artan personel devri ve sermaye gereksinimleri gibi sorunlara neden olabilir. Ölçeklendirme büyümeye yönelik süreç odaklı bir yaklaşımdır; büyümek için büyüme ile değil, yönetilebilen bir büyümeyle ilgilenir. Bu nedenle, bir işletme ölçeklendirilirken yalnızca büyüme hızı ve kapsamı değil, aynı zamanda bu ivmenin gerçekleşme şekli de değiştirilmeye çalışılır. İddialı genişleme planları olan işletmeler, rekabet edebilirliğin farklı yollarını da aramaları gerekir. Ölçeklendirme işletmelere, rakiplerinden korunmak üzere büyümeden farklı birden fazla unsura bağlanma imkanı verir.

KOBİ'ler için Büyüme ve Ölçeklemenin Önemi Nedir?

Büyüme ve ölçekleme farklı yaklaşımlardır ve biri diğerinden daha iyi değildir. Her birinin güçlü ve zayıf yönleri, kendi dinamikleri ve talepleri vardır. Sektöre bağlı olarak biri diğerinden daha etkili çalışabilir. Büyüme ile ölçeklemenin ne olduğu anlamak, KOBİ kategorisindeki şirketler için esastır. Başarılı olmak isteyen şirketlerin her ikisini de uygulaması gerekir. Büyüyen şirketler satış hacminde artış yaşar. Ölçeklenebilir şirketler, satış hacmi arttıkça kâr marjlarını iyileştirebilir. Ölçeklendirmeden büyümenin sonucunda zarar gören müşterileriniz ve kârlılığınız olur. Müşterilerine değer sağlayacak, çok sayıda insanı istihdam edecek ve uzun süre yaşayacak başarılı bir organizasyon inşa etmek istiyorsanız, ölçek ekonomileri oluşturmanız önemlidir. Ölçeklendirilmiş bir işletme sürdürülebilir, uygun maliyetli şekilde büyüme gerçekleştirebilir, kaçınılmaz iniş çıkışları atlatabilir ve her yıl paydaşlarına geri dönüş sağlayabilir.

Girişimci olarak bir yaklaşımı diğerine neden tercih ettiğinizi, tercihinizin gerçekleşmesi için altyapı ve iş kültürünü nasıl düzenleyeceğinizi, büyümeyi veya ölçeklendirmeyi diğer rekabetçi faktörlerle nerede bütünleştireceğinizi anlamanız önemlidir.

Etiketler