fiş fatura almanpay

Fatura ve Fiş Arasındaki Fark Nedir? Şirketler Nelere Dikkat Etmeli?

Yararlı Tanımlamalar 2 Haz 2023

Şirketler ve işletmeler verilen hizmet ya da malı belgelendirmek için belirli kurallara göre düzenlenen fiş ve fatura kesmek zorundadır. Kesilen fiş ve fatura resmi belge niteliği taşıdığı için düzenlenmesi ve işlenmesinde hukuka uygun davranılması gerekir. Resmi kurallara uygun olmayan düzenlemeler vergi cezasından eksik vergi iadesine kadar birçok farklı sorun doğurur.

Birçok kişi ve işletme fiş ve faturanın aynı anlama geldiğini düşünmekte olsa da iki belge de farklı niteliklere sahiptir. “Fatura ve fiş arasındaki fark nedir?” sorusuna yanıt vermeden önce kavramların detaylı olarak tanımlanması işletmeler için daha faydalı olur.

Fatura nedir?

Şirket ya da işletmelerin hizmet ve iş karşılığında müşterilerine ödemekle yükümlü olduğu bir tutar meydana gelir. Bu tutar fatura düzenlenerek resmi bir belge haline dönüşür. Genel bir tanım olarak fatura yapılan iş, verilen hizmet ya da satılan mal karşılığında müşterinin borcunu kayda geçmek için hizmeti veren ya da malı satan kişi tarafından düzenlenir.

Fiş nedir?

Fiş olarak da bilinen muhasebe fişleri yevmiye defterine kayıt yapılması gereken işlemleri belgeleyen ve finansal işlemleri kaydetmeyi sağlayan dahili bir belge olarak tanımlanır. Kasa tahsil fişi, kasa tediye fişi, mahsup fişi gibi farklı şekillerde adlandırılır. Fiş çeşidine göre kasaya giren ve çıkan para ya da alacaklı – verecekli duruma düşen kasa şeklinde kayda geçebilir.

Fiş ve Fatura Nasıl Ayırt Edilir?

Fiş ve fatura resmi belge niteliğinde olduğu için şirketin devlete ödeyeceği vergiyi belirlemekte kullanılır. Fiş ve fatura düzenlenmesi kurumlar vergisinin ve KDV’nin doğru şekilde hesaplanması için önemlidir. Fakat duruma göre fiş ve fatura düzenleme zorunluluğu değişebilir. Bu nedenle işletmelerin iki belge arasındaki farkı anlaması ve kurallara uygun düzenleme yapması gerekir.

Fatura üzerinde düzenleyici şirket adı, ticari unvanı, adresi, bağlı olunan vergi dairesi ve hesap numarası açık bir şekilde yer almalıdır. Müşteri ile ilgili adı, ticari unvanı, adresi ve vergi numarası bulunabilir. Satışla ilgili mal ve işin nevi, fiyatı, miktarı gibi bilgilere yer verilir. Mal teslim tarihi, irsaliye numarası, fatura numarası gibi bilgilere de yer verilmelidir.

Fiş üzerinde fiş numarası, işlem tarihi, işlem saati, belge numarası, düzenleme tarihi, işletmenin bağlı olduğu vergi dairesi kodu ve işletme unvanı, adı ve soyadı yer alabilir.

Fatura ve fişi ayırt etmenin en kolay yolu üzerindeki bilgilere bakmaktır. Halk arasında fiş düşük miktarlı satış, fatura yüksek miktarlı satış olarak da bilinir. 2023 yılında fatura düzenleme zorunluluğu 4.400 TL olarak belirlendiği için bu tutarın altındaki satışlarda yazar kasa fişi kesilmesi mümkündür. Bu tutar üzerinde ÖKC fişi olarak bilinen ve fatura yerine geçen belgenin düzenlenmesi gerekir. Her sene fatura ve fiş düzenleme sınırı değişebilmektedir.

Fiş ve Fatura Düzenlemenin Önemi

Şirketler fiş ve fatura belgelerini doğru ve usule uygun şekilde belirlemekle yükümlüdür. Aksi takdirde işlem limitlerine ve usulsüzlük türüne göre farklı vergi cezaları uygulanır. Belgelemenin doğru yapılmaması vergi kaçırmak olarak görülür ve yıllık limitler dahilinde işletmelere ceza kesilir. Fiş anında, fatura ise en geç 7 gün içerisinde düzenlenerek müşteriye teslim edilmelidir. Aksi takdirde özel usulsüzlük cezası uygulanır.

İşletmelerin belgelerini hatalı ya da eksik düzenlemesi gider kalemlerinde sorun çıkarabilir. Ayrıca KDV iadesi almaları mümkün olan kalemlerden mahrum kalabilirler. Belgelemenin hatalı yapılmasının en büyük sorunu ise finansal raporlama ve muhasebe kaydı sırasında ortaya çıkar. Hatalı belge düzenleme şirketlerin güncel durumlarını, kar ve zararını doğru yapmasını engelleyerek riskli duruma getirir. Dönemsel olarak muhasebe işlemleri yapılırken eksik evrak nedeniyle sorunlar ortaya çıkabilir.

Fatura makbuz kesilerek ya da e-Arşiv fatura, irsaliye kullanılarak kesilebilir. Fiş genellikle yazar kasa tarafından kesiliyor olsa da farklı durumlarda fiş defteri de tedarik edilebilir. Şirketlerin fatura ve fiş belgelerini doğru bir şekilde düzenlemesi ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca 10 yıl saklaması zorunludur. Geçmişte dosyalar halinde saklanan belgeler e-Arşiv ve e-Fatura’nın yaygınlaşması ile dijital ortamda saklanmaya başlamıştır.

almanpay-harcama-yönetimi

Giderlerinizi optimize etmek ve harcamalarınızı kolaylıkla yönetmek istiyorsanız AlmanPay sayesinde şimdi ilk adımını atabilirsiniz.

Etiketler