ÇEREZ POLİTİKASI

 

Web sitemizi her ziyaretinizde erişim ve kullanımlarınızı gösteren bilgiler sitemizi kullanışlı, etkili, güvenli hale getirmek ve size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla çeşitli veri elde etme araçları ile veya bizim ad ve hesabımıza faaliyet gösteren üçüncü kişiler tarafından ilgili teknolojiler kullanılarak verileriniz toplanır. 

 

Çerez (“Cookie”) Nedir? 

 

Çerezler, bir web sayfası ziyaret edildiği zaman tarayıcılardaki kullanıcıların depolandığı genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Kişilerin web siteleri üzerinde aradıklarını tarayıcı geçmişinde kayıt tutar. Site üzerindeki hareketleri tarayıcı kayıtlarında tutarak bir web sitesine izin verir. Çerezler, web sitelerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. 

Çerezler web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, web sitesi analiz etmek ve performansını arttırmak, web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak ve kişiselleştirmesi hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek için kullanılabilmektedir. 

 

Çerezlerin Çeşitleri ve Kullanım Amaçları Nelerdir?

 

 1. Kullanım Bakımından Çerez Türleri

 

 • Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu Çerezler, web sitesinin veya mobil uygulamaların düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç duyulur ve engellenmesi halinde web sitesi veya mobil uygulama düzgün çalışamaz.

 

 • Analiz/Performans Çerezleri: Bu Çerezler, web sitesinin veya mobil uygulamanın işleyişini analiz edip anlamımızı sağlayan ve sizinle etkileşime geçerek bunları geliştirmemizi sağlar. Bu çerezlerin kullanımı engellenebilir.

 

 • İşlev Çerezleri: Bu çerezler size daha kolay ve gelişmiş bir kullanıcı deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Önceki tercihlerinizi hatırlamak, web sitesi veya mobil uygulama üzerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişmenizi sağlamak gibi işlevler yerine getirir. Bu çerezlerin kullanımı engellenebilir.

 

 • Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır. Bu çerezlerin kullanımı engellenebilir. Ancak bu engelleme, reklam içeriklerini bütünüyle engellemeyecek sadece ilginizi çekebilecek reklamlar yerine genel içerikli reklamlar sunulacaktır.

 

 1. Saklandığı Süre Bakımından Çerez Türleri:

 

 • Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kişinin bilgisayarında veya mobil cihazında kişi tarafından silinene veya belirli bir tarihe kadar varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğunlukla kullanıcıların tercihlerini ve site hareketlerini ölçmek amacıyla kullanılır.
 • Oturum Çerezleri (Session Cookies): Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Bu çerezler, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasında belirli bir süre pasif kaldığında veya bu web sayfasını kapattığında silinir. Web sitesinin veya mobil uygulamaların üçüncü kişilerin hizmet sağlaması için ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir. Platform, bilgi toplamak, demografik verileri ve ilgi alanlarınızı hatırlamak, size hedeflenmiş reklamları sunmak, reklam gösterimleri ve ziyaret edilme sayısını belirlemek gibi durumlar için hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanmaktadır. 

 

Çerez Tercihleri Yönetimi

 

Web sitemizin tarafınızca kullanıldığı süreç boyunca sizin hangi verilerinizin toplanılacağı hususunda tercihleriniz bizim için son derece önemlidir. Bununla birlikte web sitesinin çalışması için zorunlu olan çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde web sitesinin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabilir. 

 

Web sitemizi görüntülediğiniz tarayıcı ayarlarını değiştirerek tercihlerinizi kişiselleştirme hakkına sahipsiniz. Eğer kullandığınız tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarlarınız üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmeniz mümkündür. Böylece, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullandığınız tarayıcıya göre değişmekte olup genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşabilirsiniz. Çerezlere ilişkin tercihleriniz, web sitemize erişim sağladığınız her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilmektedir. 

 

 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı Çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir. 
 • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir. 
 • Facebook tarafından yönetilen Çerezlere ilişkin detaylı bilgiye https://www.facebook.com/about/privacy/update adresinden ulaşabilirsiniz. 
 • Criteo tarafından yönetilen Çerezlere ilişkin detaylı bilgiye https://www.criteo.com/privacy/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

Hangi Haklara Sahipsiniz? 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

 

haklarına sahipsiniz. İlgili haklar, sizin tarafınızdan (kişisel veri hakkı sahibi) yazılı ya da kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden tarafımıza iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerinde tarafımızca değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplerinize ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, bizim tarafımızdan belirlenen, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkımız saklı kalmaktadır. 

 

Çerez Politikası’ndaki Değişiklikler

 

Almanpay olarak, işbu Çerez Politikası ile size çerez kullanımı konusunda detaylı açıklama sunmayı ve çerez tercihleri konusunda bilgilendirmede bulunarak KVKK ve ilgili mevzuat çerçevesinde yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmekteyiz. Bununla birlikte, web sitesinde yer alan çerez bilgilendirme uyarısının tarafınızca kapatılması ve web sitesinin kullanılmaya devam edilmesi halinde çerez kullanımına tarafınızca rıza verildiği kabul edilmektedir. Yukarıda açıklandığı üzere, çerez tercihlerinizi değiştirme imkânınız her zaman saklıdır. İşbu Çerez Politikası hükümleri dilendiği zaman tarafımızca her zaman değiştirilebilir. Güncel Çerez Politikası web sitemizde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

 

almanpay

© AlmanPay 2022. Bütün hakları saklıdır.