gider sayılabilecek harcamalar almanpay

Gider Sayılabilecek Harcamalar Nelerdir?

Finans Method ve Araçları 8 Şub 2023

Şirketlerin yaptığı harcamalar arasında “mali açıdan” hukuksal çerçevede gider sayılan ve sayılamayan durumlar kanunla belirlenir. Gider indirimi alabilmek için kanunen doğru şekilde belgelenmesi ve gider sayılan bir kalem olması gerekir. Şirketler ve muhasebecilerin Türk Vergi Kanunu’na göre safi kazanç tespitinde gider olarak indirimi kabul edilen ve kabul edilmeyen unsurları iyi bilmesi gerekir.

Giderin indirim alabilmesi için özetle ticari kazancın elde edilmesi ve yönetilmesi ile ilişkisi olması ve belgelenmesi şarttır. Yani gider indirimi alabilmek için harcamanın nereye yapıldığından çok hangi amaçla yapıldığına bakılır. Faaliyetin kendisi ve isteğe bağlı hasılat artışı için yapılan harcamalar farklı kalemler olarak değerlendirilir. Faaliyetin kendisi ve zorunlu hasılat artışı giderleri gelir indirimi yapılan kalemler arasındadır. Fakat gelirleri artırmak için zorunda olmadan yapılan hasılat artış hamleleri gider kalemine dahil edilmez.

Vergi inceleme dönemlerinde görevli olan denetmen giderleri detaylı bir şekilde faturalar ve belgeler üzerinden inceler. Denetmenin faaliyetle ilgili bulmadığı gider kalemleri KKEG yani “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler” statüsüne konulabilir. Bu durumda işletmenin %20 kurumlar vergisi, KDV veya gelir vergisi ödemesi gerekebilir.

Gider Sayılabilen Harcamalar Nedir? Hangi Durumlar Gider Sayılmaz?

Limited ve şahıs şirketlerinin belli periyotlarda (aylık, yıllık) masraf kalemleri olur. Bu masraf kalemleri arasında gider yazılabilen harcamalar şunlardır:

İletişim Harcamaları: Şirketle alakalı cep telefonu ve sabit hat faturaları, çalışan şirket hattı, işyeri interneti, ADSL gibi işletmede kullanılan iletişim ürünlerinin harcama kalemleri gider sayılır.

Giyim Giderleri: İşyerinde bulunması ve kullanımı zorunlu olan baret, kask, iş önlüğü, iş tulumu, çizme ve güvenlik ekipmanları gider kalemi sayılır. Gömlek, kravat gibi şahsa ait giyim harcamaları indirime tabi değildir.

Yemek giderleri: Şirket toplantısı, müşteri ağırlama gibi işletme faaliyetleri için yapılan yemek harcamaları gider olarak gösterilebilir. Aile ve arkadaşlarla çıkılan yemekler gibi özel hayatla ilgisi olup şirketle alakalı olmayan market-restoran harcamaları gider olarak sayılmaz. Fakat çalışanın günlük yemeği için ödenen bedeller ve yemek kartı gibi harcamalar gider kalemi içinde verilebilir.

Seyahatler: Şirket toplantısı, müşteri ağırlama, müşteri bağlama gibi farklı durumlar için yapılan seyahatlerde kara, hava ve deniz yolu ile yapılan yolculuk biletleri gider gösterilebilir. Ayrıca otel konaklaması, otopark gibi seyahat sırasında zorunlu yapılan harcamalar da gider sayılabilir. Arkadaş ve aile ile çıkılan tatiller, iş seyahatine eş ve arkadaş götürüldüğü için oluşan ekstra harcamalar gider sayılmaz.

Araç Alım Maliyeti: 2023 yılında araç kiralama ve bununla alakalı iş yapmayan şirketlerde KDV ve ÖTV toplamının en fazla 440.000 TL’ye kadar olan kısmı gider sayılır. Araç kiralama ve bununla alakalı iş yapan işletmelerde faaliyet dışı binek otomobillerin %70’i gider kalemi sayılır. Araç kiralama ve bununla alakalı iş yapan şirketlerde işletilen araçlar hariç ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli en fazla 500.000 TL, vergiler dahil fiyat ve ikinci el fiyat yüksekse en fazla 950.000 TL gider kalemi olarak yazılabilir.

Kiralık Araç Gideri: 2023 yılında aylık 17.000 TL’ye kadar kiralık araç giderleri vergi matrahından düşülür. Kiralık araçların bakım ve yakıt masraflarının %70’i gider kalemi olarak gösterilebilir. Oran ve sınırlar her yıl değiştiği için güncel tutar kontrol edilmelidir. Personelin kendi aracı şirket için kullanılıyor fakat kira sözleşmesi bulunmuyorsa gider sayılması doğru olmaz. Bu nedenle personel araçları taraflar arasında kira sözleşmesi yapılarak gider kalemine yansıtılmalıdır.

Taşıt Giderleri: İşletmeye ait araçlar ve işletme için kiralanmış araçlar gider kalemine dahildir. İş için yapılan yolculukların yakıt alışverişi, sigorta ve tamirat harcamaları gider kaleminde sayılır. Bu kalemlerin tamamı değilse de bir kısmı gider indirimi almak için muhasebeleştirilebilir. Şirket için kullanılmayan çalışanlara ait araçların masrafları gider olarak kabul edilmez.

Gider kalemlerinin hesabını tutmak ve harcamalarınızı takip etmek zor geliyorsa bunun kolay yolu olan AlmanPay’e gelebilirsiniz. Şirket harcamalarını tek bir yerden kolayca yönetebilir, harcama takip ve onaylarını izleyerek sanal ve fiziki kartlar ile şirket bilgilerini güvende tutabilirsiniz.

Etiketler