almanpay kart

Harcama türleri nedir? Hangi harcama türleri şirket harcaması olarak yazılabilir?

Yararlı Tanımlamalar 11 Haz 2023

Harcama türleri, işletmelerde yapılan ödemelerin amaçlarına ve kategorilere göre sınıflandırıldığı genel başlıklardır. Şirket harcamaları da çeşitli türleri içerir. Bu yazıyla, işletmelerin harcamalarını ve giderlerini nasıl etkin bir şekilde yönetebileceklerini ve bunları işletmenin mali stratejilerine nasıl entegre edebileceklerini netleştirebileceksiniz.

Gider Gösterme Nedir?

Şirket gideri, bir işletmenin faaliyetlerini sürdürmek için yaptığı tüm ödemelerin toplamıdır. Şirket vergileri ise, bir işletmenin gelirine veya faaliyetlerine dayalı olarak devlete ödediği vergilerdir. Ödenecek vergilerin miktarı kanunlarla belirlenmiştir. Ancak şirket faaliyetleri ve ticari kazancın sağlanabilmesi için yaptıkları harcamalar sırasında şirketler de birer tüketici olarak KDV öderler. Gider gösterme olarak adlandırılan işlem de tüketici olarak ödediği KDV’yi işletmeci olarak kazandıklarının vergisinden düşmeleridir.

Çeşitli harcamaların gider gösterilebilmesi için iki koşul gerekmektedir. Bunlardan ilki ticari kazancın elde edilmesi ve elde edilmeye devam ettirilmesi için yapılmış olması, ikincisi de vergi kanunlarındaki haller hariç olmak üzere Vergi Usul Kanunu’na göre belgelendirilmiş olmasıdır.

Vergiden Düşülebilecek Giderlerin Oranı Nedir?

Tüketim harcamalarında giderin vergi oranından düşmesi için KDV oranıyla bir hesap yapılır. Giderlerin vergiden düşüşünün hesabında çalışan sayısı, aylık masraflar, şirketin faaliyet alanı ve şirketin resmi geliri göz önüne alınır. Küçük şirketlerde genelde %5 ila %15 arasında değişen oranlarda vergi indirimi sağlanır. Belgelendirilmiş gerçek giderlerde ise bu %15 lik oran aranmaz.

Hangi Harcama Türleri Gider Olarak Gösterilebilir?

Gelir vergisi yükümlüleri için genellikle gider olarak kabul edilen harcamaların bazıları şu şekildedir:

 • Mesleki Giderler: İşle ilgili mesleki eğitimler, seminerler, konferanslar için yapılan harcamalar, mesleki dernek ve odalara ödenen üyelik aidatları, mesleki literatür ve kaynaklar için yapılan harcamalar gider olarak kabul edilebilir.
 • İşyeri Giderleri: İşyeri kirası, elektrik, su, doğalgaz gibi işyeri giderleri, temizlik malzemeleri, ofis mobilyaları ve donanımı, işyeri sigortası primleri gibi harcamalar da gider olarak kabul edilebilir.
 • Seyahat Giderleri: İş seyahatleri sırasında yapılan ulaşım, konaklama ve yemek masrafları, iş seyahatlerinde kullanılan araçların yakıt giderleri, uçak bileti masrafları gibi harcamalar gider olarak dikkate alınabilir.
 • Personel Giderleri: Çalışanların maaş ve ücretleri, sigorta primleri, sağlık sigortası primleri, kıdem tazminatı gibi personel giderleri gider olarak kabul edilir.
 • Reklam ve Pazarlama Giderleri: Şirketin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için yapılan harcamalar, reklam ajansı hizmetleri, reklam kampanyaları, promosyon malzemeleri gibi giderler de vergiye tabi gelirden düşülebilir.

Bu sadece genel bir listedir. Vergiden düşülebilecek harcamaların tam listesi vergi yasaları ve düzenlemelerine bağlı olarak değişebilir.

almanpay-harcama-yönetimi

Gelir Vergisi Yükümlüleri ve Kurumlar Vergisi Yükümlüleri İçin Gider Olarak Kabul Edilen Harcamalar Nelerdir?

Temel olarak kabul edilebilecek giderler; şirketin faaliyet alanıyla ilgili olan ve şirket için yapılan harcamalardır. Şahsi harcamalar ve şirket faaliyet alanı dışı giderler vergi indirimi kapsamında değildir. Örnek olarak turizm sektöründe faaliyet gösteren bir işletme havuz giderlerini gider gösterebilirken bir reklam şirketinde bu harcama kalemi gider olarak kabul edilmeyebilir. Ulaşımda kullanılan araçların ruhsatı şirket üzerine olduğu müddetçe bu harcamalar gider gösterilebilir. Ancak denetimlerde bireysel kullanımın şirket için kullanımı aştığı ortaya çıktığı takdirde gider olarak gösterilmesi mümkün olmayabilir.

Safi kurum kazancının tespitinde, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda sayılan aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir. Kurumlar vergisi mükellefleri için gider olarak kabul edilen harcamalar:

 • Menkul kıymet ihraç giderleri,
 • Kuruluş ve örgütlenme giderleri,
 • Genel kurul toplantıları için yapılan giderler ile birleşme, devir, bölünme, fesih ve tasfiye giderleri,
 • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın kâr payı,
 • Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları,
 • Sigorta ve reasürans şirketlerinde bilânço gününde hükmü devam eden sigorta sözleşmelerine ait teknik karşılıklar.

Gider Gösterilemeyen Harcamalar Nelerdir?

Gider gösterilemeyen harcamalar, vergi hukukunda belirtilen kurallar gereği vergiden düşülemez harcamalar olup vergi mevzuatına ve yerel düzenlemelere göre değişebilir. Bu harcamalar şunları içerebilir:

 • Kişisel Harcamalar
 • Ceza ve Cezai Yaptırımlar
 • Hisse Senedi ve Menkul Kıymet Alımları
 • Belgelenemeyen Harcamalar
 • Siyasi Parti Bağışları
 • Şirket Aracı Olmayan Taşıtlara Ait Giderler

Her şirketin kendi durumuna özgü olarak, muhasebe uzmanı veya vergi danışmanıyla görüşmesi, uygun şekilde harcamaları yönetmek için önemlidir.

sanal kart almanpay

AlmanPay, işletmenizin tüm finansal yönetim süreçlerini karşılayarak, gelir-gider işlemleri, ön muhasebe ihtiyaçları, finansal danışmanlık hizmetleri gibi kritik öneme sahip hizmetleri sunar. Siz de hemen AlmanPay ile iletişime geçin ve finansal yönetim süreçlerinizi kolaylaştırın!

Etiketler