kobi almanpay

KOBİ’ler için Dijital Dönüşümün Önemi

24 May 2023

Dijital araçların her geçen gün daha da yaygınlaşması ve teknolojik gelişmelerin büyük bir ivme ile ortaya çıkması var olan işletmeler kadar yeni kurulan işletmelerin de bazı stratejiler aramasına neden olur. Dijital dönüşümün yaygınlık kazanması ile pazarın gerisinde kalmak istemeyen ve rekabette yerini korumak isteyen KOBİ’lerin en büyük sorunu ise genellikle nereden başlayacağını bilememektir. Birçok farklı dijital dönüşüm aracının yaygınlaştığı modern dönemde sürecin önemini anlamak kadar yol haritasını çıkarmak da profesyonellik ister.

Dijital dönüşüm kısaca dijital çağda iş ve pazar gereksinimlerinin değişmesi ile farklı yönelimlere dijital teknolojiler ile yanıt vermek olarak tanımlanabilir. İş süreçleri ve işyeri kültüründe dijital dönüşüm araçları kullanılarak verimlilik ve kaynak kullanım başarısı artırılırken müşteri deneyimleri daha iyi bir noktaya taşınabilir. Farklı ölçeklerdeki kurum ve kuruluşların modern dönemde teknoloji ile yeniden boyutlandırılması ve geliştirilmesi dijital dönüşümün eseridir.

Dijital dönüşüme katılan ve araştırmalarını bu yönde yapan işletmeler karşılığında yüksek verim, zaman tasarrufu, doğru kaynak kullanımı, hatasız iş süreçleri, hızlı iş akışı ve yüksek veri analizi imkanı elde eder. İşletmelerin müşteri ve çalışan memnuniyetini artırmak, büyümek ve gelişmek için yatırım yapacak kaynağı yaratması ve çoklu yatırımlar konusunda cesur adımlar atabilmesi için teknolojik araçlar fayda sağlar.

KOBİ'ler Neden Dijital Dönüşüme Katılmalı?

Küçük ölçekli şirket ve işletmeler olarak da tanımlanan KOBİ’ler pazarda büyük ölçekli rakipleri ile rekabet edebilmek ve yerini sağlamlaştırmak için daha fazla çaba göstermek zorundadır. Dijital dönüşüm araçları en genel haliyle müşteri hizmetleri, satış ve pazarlama gibi farklı alanlarda süreci aksatan geleneksel yöntemlerin yerine teknolojileri önerir.

Resmi olarak e-Arşiv, e-Fatura gibi elektronik belgelere geçişin zorunlu kılınması da Ticaret Bakanlığı’nın dijital dönüşüm stratejileri arasında yer alır. Dijital dönüşüme katılan şirket sayısının her geçen gün daha fazla artması kendi alanında rekabet gücü olması isteyen KOBİ’ler için durumu bir gereklilik haline getirir. Bu nedenle dijital dönüşümün sadece zorunluluk olarak değerlendirilmemesi, rekabet edebilmek için bir gereklilik olarak ele alınarak çeşitlendirilmesi önemlidir.

Dijital inovasyon KOBİ’ler için gereklilik olduğu kadar avantaj da sunan bir stratejidir. İşletmeye sunduğu faydalar nedeniyle dijital dönüşümün zorunluluk, gereklilik kavramlarına ek olarak ihtiyaç olarak ele alınması ve stratejilerin bu bilinç ile hazırlanması başarıyı artırır. Şirket vizyon ve misyonu çerçevesinde kaynakların doğru koşullanması, yönetilmesi, çalışan başarısı ve motivasyonunun artması, potansiyel müşterilerin bağlanması ve var olanların memnuniyetinin artırılması teknoloji araçları ile mümkün olur. Kısacası yapay zeka ve makine öğrenimi, otomatikleşen sistemler, dijitale taşınan belgeler ve daha birçok dijital dönüşüm örneği işletmelerin hayatta kalması ve gelişmesini sağlar.

KOBİ’ler için Dijital Dönüşüm Süreci ve Stratejiler

Dijital dönüşüm konusunda çekimser davranan birçok KOBİ’de kısıtlı finansal gücün teknolojik atılımlara kaynak olarak kullanılmasının riskli olabileceği görüşü hakimdir. Teknoloji ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde ise dijital dönüşümün avantajları bilindiği için öncelikli olarak ele alınır. Bir çok KOBİ dijital dönüşüme nereden başlayacağı ve nasıl bir yol izleyeceği konusunda yeterli profesyonelliğe sahip değildir. Bu nedenle henüz süreç başlamadan stratejiler belirlenirken bile KOBİ’lerin zorluklarla karşılaştığı söylenebilir.

KOBİ’lerin dijital dönüşüm hakkında doğru strateji belirleme, ürün seçme ve bütçe ayarlama konuları en çok karşılaşılan sorunlardır. Bu sorunların çözümü için paydaşları ile öncelikle dijital inovasyon sürecinin değerinin ve kavramlarının anlaşılması gerekir. Karar alındıktan sonra farklı dijital dönüşüm araçları sunan ve hizmet veren şirketlerden danışmanlık alarak doğru karar verilebilir. Şirket bünyesinde bu süreci yöneten departman oluşturma imkânı yoksa danışmanlıklar ile fikir almak sorunun çözümü olur.

almanpay-harcama-yönetimi

Danışmanlık alırken şirketin hizmetleri konusunda detaylı bilgi alarak KOBİ faaliyetlerine, çalışan sayısına ve ölçeğine uygunluğuna birlikte karar verilmelidir. Dijital dönüşüm araçlarına yapay zeka, otomasyon sistemleri, online muhasebe uygulamaları, sanal depolama, harcama onay sistemi, şirket kartları, fiş ve fatura takip sistemleri, bütçe planlama sistemleri gibi birçok örnek verilebilir. Sistemin sorunsuz işlemesi ve kaynakların bilinçli yönetimi için şimdi AlmanPay harcama onay sistemi ve şirket içi ödeme kartları ile ilgili bilgi alarak dijital dönüşüm için ilk adımı atabilirsiniz.