muhasebe-nedir-on-muhasebe-almanpay

Muhasebe Nedir? Ön Muhasebe ile Farkları Nelerdir?

Yararlı Tanımlamalar 4 Oca 2023

İşletmeler, varlıklarını sürdürmek yani faaliyetlerini devam ettirmek için bazı temel fonksiyonları kullanırlar. Muhasebe de bu temel fonksiyonlar arasında yer alır. Peki muhasebe nedir? Muhasebe kadar sıklıkla duyulan ön muhasebe ne anlama gelir? Biz de yazımızda muhasebe ve ön muhasebe kavramlarını tanımlayarak aralarındaki farklara değindik.

Muhasebe Nedir? Şirket İçerisinde Nasıl Konumlanır?

Muhasebe kavramı en basit şekilde, bir şirketin varlıkları ve bu varlıkları elde etmek için kullandığı kaynakları ile ilgili finansal bilgilerin kaydedilmesi, sınıflandırılması ve analiz edilmesi için kullanılan sistem olarak tanımlanır. Bu tanım, temelde varlık ve kaynaklara ilişkin mali bilgilerin yorumlanmak ve raporlanmak üzere kaydedilmesini ve işlenmesini içerir. Dolayısıyla, bir işletmedeki her türlü para hareketinin analiz edilmek üzere sistematik bir biçimde kaydedilmesi olarak da ifade edilebilir.

Günlük finansal hareketlerin kaydedilmesi, özetlenmesi ve raporlanmasını içeren bir sistemler bütünü olan muhasebe, para hareketlerinin düzenli bir şekilde kaydedilmesini içerdiğinden işletmeler için büyük bir önem taşır. Çünkü kaydedilen bu bilgiler, işletmelerin mali durumlarının gerçeği yansıtmasından, devlete karşı yükümlü oldukları vergi borcunun doğru hesaplanmasına kadar her alanda etkilidir. Bu nedenle, şirket içerisinde, bilgileri kaydetme işlevini objektif ve doğru bir şekilde yerine getirecek şekilde konumlandırılmalıdır. Örneğin, muhasebe biriminde alanında uzman ve profesyonel kişiler istihdam edilmeli, bu kişilerin işletme içerisindeki görev ve sorumlulukları net bir şekilde tanımlanmalı, bu kişilerin yetkileri ve kimlere karşı hesap verebilir oldukları belirlenmelidir. Ek olarak, muhasebe sisteminde el ile yapılan yapılan ve genelde zaman kaybettiren müdahaleleri ve çalışanların iş yükünü azaltmak için çeşitli muhasebe programlarının kullanılması genel olarak tavsiye edilir.

Ön Muhasebeyi Nasıl Tanımlarız?

Muhasebesel süreçler, genel ve ön olarak ikiye ayrılır ve gruplanır. Genel muhasebesel süreçler,  işletmenin gelir ve giderleri olan, yani bir işletmenin kaynaklarının nereden geldiğini ve bu kaynakların nereye aktarıldığı görmeyi sağlayan muhasebesel süreçlerdir. Ön muhasebesel ise işletmelerde ilk evrak kayıtlarının yapıldığı aşamayı ifade eder, dolayısıyla ön muhasebe genel muhasebe fonksiyonunun dayanaklarını oluşturur. Ön muhasebe aşamasında cari hesap takibi, fatura kesme, banka hesaplarının takibi, stok takibi, tahsilat işlemleri, nakit akış yönetimi, raporlama gibi işlemler yer alır.

Cari hesap takibi, işletmenin alacaklarının ve borçlarının ne kadar olduğunu, ne zaman gerçekleşeceğini takip etmeye yarar. Fatura kesme işlemleri, e-fatura ya da hazır şablonlar üzerinden müşterilere verilmek üzere fatura hazırlanmasını içerir. Banka hesapları takibi sayesinde, bankalara yatırılan ve çekilen paralar izlenir. Stok takibi, işletme stoklarının her zaman güncel olmasını sağlar. Nakit akış yönetimi sayesinde satış gelirleri ve işletme giderleri izlenir ve gelir gider takibi yapılabilir. Raporlama işlevi sayesinde ise aylık gelir ve giderlerinizi karşılaştırabilir ve işletme karlılığını izleyebilirsiniz.

Muhasebe ve Ön Muhasebe Arasındaki Fark Nedir?

Genel ve ön muhasebe arasındaki en temel fark, ön muhasebenin genel muhasebesel süreçleri yönetimi için bir hazırlık aşamasını oluşturmasıdır. Fatura, nakit akış, tahsilat, stok durumu gibi işlemlerin ön muhasebe sayesinde düzenli olarak izlenmesi, işletmenin muhasebe kayıtlarının gerçeği yansıtacak şekilde tutulmasına olanak tanır. Ön muhasebe ve genel muhasebe arasındaki diğer farklar şu şekilde özetlenebilir:

  • Ön muhasebede işletmenin gelir gider takibi, ödeme ve tahsilatlarını izlerken, finansal hesaplamaların yapılmasını içeren genel muhasebe, bir işletmenin genel mali durumunun takibini yapmayı ön plandadır. Genel muhasebede ise finansal tablolar yoluyla işletmenin durumunu ortaya koymaya odaklanır.
  • Genel muhasebe dalı, defter kayıtlarının tutulması yoluyla işletmenin varlık, borç ve faturalarının beyanının yapılmasını kapsar. Dolayısıyla ön muhasebe, genel muhasebe için hazırlanacak evraklarla ilgilenirken, genel muhasebe devlete sunulacak bilgilerle ilgilenir.
  • Ön muhasebesel süreçte fatura kesimi, takibi ve sınıflandırılması konuları ele alınır. Ancak vergilerin hesaplanması ve beyanı genel muhasebenin konusudur.

Siz de işletmenizin harcama ve yönetim süreçlerini daha güvenli hale getirmek ve kolaylaştırmak için AlmanPay ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz. Fiş ve faturalarınızı sistem içerisinde tutabilir ay sonu çalışanlarınızdan fiş fatura topla derdini sona erdirebilirsiniz.

Etiketler